Hasło: morszczyn

HasłoOkreślenie hasła
morszczyn

glon morski

morszczyn

wodorost morski o brunatnej rozgałęzionej plesze

morszczyn

na plesze, często z pęcherzami pławnymi

morszczyn
z niego buduje gniazda wargacz
morszczyn
glon morski dostarczający jodu, fukus
morszczynprotist z pęcherzami powietrza występujący w Morzu Bałtyckim
MORSZCZYNglon morski, brunatnica; fukus
MORSZCZYNglon pospolity w Bałtyku
morszczynglon morski, brunatnica.