Hasło:

mimbar

HasłoOkreślenie hasła
mimbarmimbar, minbar; kazalnica dla imama
mimbarmimbar, minbar; kazalnica w meczecie, ustawiona na prawo od mihrabu