Hasło:

miastkowo

HasłoOkreślenie hasła
Miastkowowieś gminna w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim.
Miastkowowojewództwo podlaskie, powiat łomżyński, gmina wiejska