Hasło:

media

HasłoOkreślenie hasła
mediaśrodki masowego przekazu
mediaprasa, radio i telewizja
mediastarożytne państwo położone na terenach obecnego północno-zachodnim Iranu
mediadobrze, gdy ma je działka
mediagaz w budynku
mediaenergia elektryczna dostarczana do domu
mediacentralne ogrzewanie i ciepła woda na wyposażeniu budynku
mediaz prasą
mediapublikatory, mass media
mediażartobliwie przekaziory
mediaczwarta władza
MEDIAogół środków masowego przekazu
MEDIApublikatory
MEDIAgaz, woda, elektrycznośc itp., w które wyposażony jest budynek