Hasło:

lizol

HasłoOkreślenie hasła
lizolśrodek odkażający
lizoldo odkażania pomieszczeń
lizolmydło krezolowe
lizolśrodek dezynfekujący
lizolmetylofenol
lizolwłaściwości żrące, nieprzyjemny zapach
lizolpłyn odkażający
lizolpłyn do odkażania
lizolroztwór krezolu, dawny środek dezynfekcyjny
LIZOLweterynaryjny środek odkażający