Hasło:

liszajec

HasłoOkreślenie hasła
liszajecjedna z chorób
liszajecchoroba skóry (głównie u dzieci) wywołana zakażeniem paciorkowcami
liszajecropne zapalenie skóry