Hasło:

lear

HasłoOkreślenie hasła
Learkról z dramatu Williama Szekspira
Lear"Król ..."
LearAmanda z estrady
LearAmanda, piosenkarka
LearEdward, angielski poeta (XIX w.)
Learkról Brytów
Learkról u Szekspira
Learkról z tragedii Szekspira
Learszekspirowski król
Leartragiczny król Brytów
Learostatnia rola Łomnickiego
Learmiał 3 córki w tragedii Szekspira
LearEdward, spopularyzował limeryki
Learojciec, który podzielił mienie między dzieci i stał się nędzarzem
Learojciec Goneryli, Regany i Kordelii
Learteść książąt Albanii i Kornwalii
Learszekspirowska rola Englerta
LearSzekspirowski król
Learlegendarny król Brytów
Learkról w dramacie Szekspira
LearAmanda, francuska piosenkarka