Hasło:

kulesze

HasłoOkreślenie hasła
Kuleszewieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim, w gminie Kalinowo.
Kulesze... Kościelne :wieś gminna w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim.
Kuleszewieś w woj. podlaskim, w powiecie monieckim, w gminie Mońki.
Kulesze...-Chobotki : wieś w powiecie monieckim, w gminie Krypno.