Hasło:

kontrkandydat

HasłoOkreślenie hasła
kontrkandydatdrugi do ręki
kontrkandydatkonkurent
kontrkandydatprzeciwnik, rywal, antagonista
kontrkandydatoponent, adwersarz
kontrkandydatwspółzawodnik, kontrpartner
KONTRKANDYDATkonkurent w walce o jakieś stanowisko