Hasło:

kongres

HasłoOkreślenie hasła
kongresparlament w USA
kongreszjazd naukowców
kongreszjazd ludzi nauki
kongreszjazd, konferencja, sympozjum
kongreszgromadzenie, spotkanie
kongreszlot, konwencja
kongresfederacja, konfederacja, związek
kongressojusz, przymierze, unia
kongresstowarzyszenie, zrzeszenie, zjednoczenie
kongreskorporacja, koalicja, alians
kongreszgromadzenie, forum, ruch
kongresliga, front, pakt
kongresblok, partia, obóz
kongresugrupowanie, zgrupowanie
kongresakcja, stronnictwo
KONGRESzjazd krajowy lub międzynarodowy przedstawicieli nauki, sztuki, polityki, dyplomacji