Hasło:

kolodium

HasłoOkreślenie hasła
kolodiumalkoholo-eterowy roztwór nitrocelulozowy stosowany do wyrobu błon fotograficznych, sztucznej skóry, sztucznych pereł
kolodiumkolodion