Hasło:

kolegium

HasłoOkreślenie hasła
kolegiumzebranie zespołu osób
kolegiumorgan powołany do rozstrzygania w sprawach drobnych wykroczeń
kolegiumstowarzyszenie publiczne lub prywatne skupiające ludzi jednego zawodu lub środowiska
kolegiumwydział dawnej szkoły wyższej
kolegiumdawniej bursa przy zakładach naukowych dla profesorów i studentów
kolegiumw dawnej Polsce szkoła średnia połączona z internatem, przeznaczona dla młodzieży szlacheckiej
kolegiumszkoła wyższa, w której po trzech latach nauki otrzymuje się tytuł licencjata
kolegiumzespół, narada, organ
kolegiumciało, grupa
kolegiumkomitet, komisja
kolegiumrada, kolektyw
kolegiumkrąg, sztab
kolegiumkadra, korpus, gremium
kolegiumposiedzenie, konferencja, obrady
KOLEGIUMzespół osób wspólnie obradujących