Hasło:

keller

HasłoOkreślenie hasła
Kellerpisarz szwajcarski (1819-90), "Ludzie z Seldwili", "Romeo i Julia na wsi"
KellerGottfried, pisarz szwajcarski
KellerAndreas, (Cellarius, Kehler), żył w XVIIw., geograf holenderski, autor szczegółowego opisu Polski