Hasło:

kazus

HasłoOkreślenie hasła
kazusfakt mający skutki prawne
kazusniekorzystny zbieg okoliczności, nieprzyjemne, niespodziewane zdarzenie
kazusprzypadek (przestarzale)
KAZUSfakt pociągający za sobą skutki prawne
KAZUSprawniczy przypadek, fakt
KAZUSniekorzystny zbieg okoliczności