Hasło:

kategoria

HasłoOkreślenie hasła
kategoriajednostka klasyfikacyjna
kategoriapojęcie jak klasa
kategoriasort, wariant, wariacja, maść, mutacja, genre
kategoriaidea, myśl
kategoriagatunek, typ, klasa, rodzaj, wersja, rząd, odmiana
KATEGORIAtyp, rodzaj, klasa
KATEGORIAklasa np. lokalu, hotelu
KATEGORIAnp. musza lub ciężka w boksie