Hasło:

kara

HasłoOkreślenie hasła
karaklaps za niegrzeczne zachowanie
karaodsiadka
kara"Zbrodnia i ..." Dostojewskiego
karaMustafa, wezyr
karaadekwatna do winy
karaczeka winnego
karaczeka winowajcę
karaklaps dla malca
karakonsekwencja przewinienia
karamusi spotkać winnego
karanie minie przestępcy
karaobok pików
karasurowa dla recydywisty
karaśrodek represyjny
karaw parze z winą
karaw tytule ze zbrodnią
karawymierzana winowajcy
karaza przewinienie
karamiasto w Togo
karasankcja
karadawny pojazd dwukołowy
karaza grzechy
karaantonim nagrody
karawymierzona za winy
karaKum pustynia w Turkmenistanie, na Nizinie Turańskiej
karaśrodek wychowawczy
karapokuta
karapo winie
karabywa orzekana w zawieszeniu
karao maści klaczy: czarna, wronia
karanależy się urwisowi
karakonsekwencja, konsekwencje
karaze zbrodnią - w tytule powieści Fiodora Dostojewskiego
karapowinna być współmierna do winy
karaprzeciwieństwo nagrody
karajeśli za grzechy, to zwykle pokuta
karama być wychowawcza
karamandat albo pokuta
karagrzywna lub mandat
karawinnego spotka