Hasło:

izajasz

HasłoOkreślenie hasła
Izajaszbiblijny prorok, syn Amosa
Izajaszprorok Starego Testamentu
Izajasz(770 - 701 p.n.e.) pierwszy wielki prorok judzki, polityk i pisarz
Izajaszbiblijny prorok
Izajaszwielki prorok biblijny,doradca króla Ezechiasza
IZAJASZnajwiększy prorok Starego Testamentu
IZAJASZprorok Starego Testamentu.
Izajaszpolskie imię męskie