Hasło:

horyzont

HasłoOkreślenie hasła
horyzontutwór dramatyczny Mieczysława Lurczyńskiego
horyzontwielkie koło na sferze niebieskiej prostopadłe do pionu
horyzontlinia graniczna między widnokręgiem a niebem
horyzontprzesuwana zasłona stanowiąca tył sceny i powodująca wrażenie jej głębi
horyzontgranica nieba
horyzontlinia styku nieba z ziemią
horyzontlinia, wzdłuż której niebo wydaje się stykać z powierzchnią ziemi
horyzontwidnokrąg
horyzontw przenośni ; sfera, ramy, granice
horyzontw przenośni ; zasięg, zakres
HORYZONTsłońce chowa (skrywa) się zań u schyłku dnia