Hasło:

hiob

HasłoOkreślenie hasła
Hiobpostać biblijna
Hiobbiblijny patron złych wieści
Hiobniezłomny z Hus
Hiobdoświadczany mąż biblijny
Hiobwypróbowany w Biblii
Hiobpatron strasznych wiadomości
Hiobbiblijny nieszczęśnik
Hiobbohater jednej z biblijnych ksiąg
Hiob(ok.1525-1607), święty prawosławny, pierwszy patriarcha moskiewski
Hiobsrodze doświadczony bohater biblijny
Hiobbiblijny cierpiętnik
Hiobsymbol wiary w Boskie dobro
Hiobimię zakonne Boreckiego Iwana, ?-1631, arcybiskupa, metropolity kijowskiego
Hiobbiblijny mąż okrutnie potraktowany przez Boga
HIOB(ciężko doświadczony przez Boga) bohater starotestamentowej księgi
HIOBnieszczęśliwy bohater biblijnej księgi