Hasło:

hardość

HasłoOkreślenie hasła
hardośćpycha, duma
hardośćbuta, pycha, wyniosłość
hardośćzarozumiałość, zarozumialstwo, zadufanie
hardośćarogancja, buńczuczność, czupurność
hardośćzawadiactwo, zawadiackość, krnąbrność
hardośćzuchwalstwo, zuchwałość, zadziorność
hardośćzadzierzystość, przekorność, przekora
hardośćniepokorność, niesforność
hardośćrozwydrzenie, oporność