Hasło:

hajduk

HasłoOkreślenie hasła
hajdukżołnierz piechoty zorganizowanej przez Stefana Batorego
hajdukpartyzant południowosłowiański lub węgierski
hajduklokaj na polskim dworze magnackim ubrany w strój węgierski
hajdukstaropolski taniec pochodzenia węgierskiego
hajdukżołnierz piechoty węgierskiej
hajduksłużący, lokaj ubrany z węgierska
hajduktaniec zbliżony do zbójnickiego
hajdukdawniej rabuś, opryszek, łotr
hajdukpartyzant węgierski walczący przeciw Turkom (XVI-XIX wiek)
hajduktaniec wykonywany głównie przez mieszkańców zachodnio - południowej części Żywiecczyzny
hajdukryba,zasiedla wody wybrzeży Afryki Zach.
hajdukpolski drab
HAJDUKdawny żołnierz węgierski
HAJDUKżołnierz piechoty z czasów Stefana Batorego
HAJDUKtaniec węgierski podobny do zbójnickiego
HAJDUKtaniec pochodzenia węgierskiego.
HAJDUKżołnierz piechoty zorganizowanej przez Stefana Batorego.