Hasło:

gałgaństwo

HasłoOkreślenie hasła
gałgaństwołajdactwo, niegodziwość, podłostka
gałgaństwopodłość, nikczemność, draństwo
gałgaństwopodn. bezeceństwo
gałgaństwoszelmostwo, łotrostwo, szubrawstwo
gałgaństwowystępek, grzech, nieprawość
gałgaństwoświństwo, świństewko, łobuzerstwo
gałgaństwonieuczciwość, nierzetelność, sprawka
gałgaństwoprzewina, zberezeństwo, hultajstwo
gałgaństwogałganeria, cios poniżej pasa
gałgaństwomargines społeczny, łobuzeria, łobuzerka
gałgaństwohołota, chuliganeria, bydło
gałgaństwołajdactwo, gawiedź, hałastra
gałgaństwotałatajstwo, barachło, męty
gałgaństwoszumowiny, lumpy, recydywa
gałgaństwomotłoch, tłuszcza, dzicz
gałgaństwoludziska, pospólstwo
gałgaństwohultajstwo, gałganeria
gałgaństwoposp. swołocz, żulia
gałgaństwodzieci ulicy
gałgaństwowyrzutki społeczeństwa