Hasło:

fryderyk

HasłoOkreślenie hasła
Fryderykimię naszego kompozytora
FryderykII (Wielki, Pruski) Hohenzollern, 1712-86, król pruski od 1740
Fryderykwłoski Federico
Fryderykw niemieckim Fritz, we włoskim - Federigo
Fryderykimię wyrażające życzenie, aby nowo narodzone dziecię znalazło możnych protektorów
Fryderykimię, po łacinie Fridericus
Fryderykimię męskie oznaczające tego, który jest w stanie zapewnić komuś wystarczającą opiekę
Fryderyk... I (zm.1488), książę oławski, legnicki, brzeski
Fryderyk... II (zm.1547), książę legnicki i brzeski
Fryderyk... III (zm.1570), książę brzeski
Fryderyksyn Kazimierza Jagiellończyka, kardynał
FryderykŚwięty biskup, całe życie spędził w Liege (Belgia)
Fryderykz wielką odwagą wprowadzał reformy papieża Grzegorza VII
Fryderykurzędowo: Fryderyś, Frydek, Frycek
Fryderykfrancuski Frederic
Fryderykimię męskie, w niemieckim Friedrich, Fritz, Fried
Fryderykangielski Frederick, Frederica
Fryderykwęgierski Friggyes
Fryderykobchodzi imieniny 5.III i 29.XI
Fryderykstatuetka wręczana corocznie najwybitniejszym polskim muzykom
Fryderykimię Chopina
Fryderykimię męskie pochodzenia germańskiego
Fryderykpolska nagroda muzyczna
Fryderykimię przyrodniego brata Tomasza Kammela
FRYDERYKimię (Chopin, Engels)
FRYDERYKnagroda przyznawana przez Akademię Fonograficzną
Fryderykpolskie imię męskie