Hasło:

fracht

HasłoOkreślenie hasła
frachtopłata pieniężna przewoźnika morskiego
frachtopłata należna spedytorowi
frachtładunek statku morskiego
frachtopłata dla przewoźnika morskiego
frachtcargo, ładunek
frachttowar, transport
frachttowar na statku
FRACHTpot. o ładunku przewożonym drogą morską
FRACHTopłata za przewóz ładunku drogą morską