Hasło:

epifora

HasłoOkreślenie hasła
epiforaozdoba stylistyczna
epiforaepistrofa, powtarzanie tego samego wyrazu na końcu kolejnych wersów
epiforaprzeciwieństwo anafory
epiforafigura retoryczna
epiforapowtarzanie wyrazu, zwrotu, spójnika, zaprzeczenia na końcu wersów
EPIFORApowtórzenie wyrazu na końcu kolejnych wersów, zdań lub członów zdania.
EPIFORAepistrofa, powtarzanie tego samego wyrazu na końcu kolejnych wersów.