Hasło:

epexegesis

HasłoOkreślenie hasła
epexegesisużycie dwóch słów (zwykle rzeczowników) w tej samej formie fleksyjnej
epexegesisapozycja, figura retoryczna
epexegesisdodanie do zak. zdania elementu wyjaśniającego lub uzupełniającego