Hasło:

eliza

HasłoOkreślenie hasła
Elizaimię Orzeszkowej
Elizasolenizantka z 14 VI (czerwca)
Elizasiostra hrabiego Jerzego z komediofarsy C. Norwida "Aktor"
ElizaOrzeszkowa
Elizai Doolittle, i Orzeszkowa
Elizaadresatka utworu van Beethovena
ElizaOrzeszkowa, pisarka
ElizaDushku; ur. 1980 amerykańska aktorka albańsko-duńskiego pochodzenia
Elizapani zakochana w panu Sułku (o czym wiedział nie tylko gajowy Marucha)
Elizaimię autorki powieści "Marta".
Elizaimię autorki powieśći o rodzie Korczyńskich
Elizapostać z komedii F. Bohomolca "Małżeństwo z kalendarza",
Elizaskrócona forma angielskiego imienia Elisabeth
Elizaurzędowo: Ela lub Liza
Eliza... Branicka, polska szlachcianka; była żoną Zygmunta Krasińskiego
Elizaimię pisarki z Grodna
ELIZAimię (Orzeszkowa, Grochowiecka, Bałachońska, Frances ... Burnett)
ELIZAkochała pana Sułka
ELIZAimię Doolittle z powieści o Pickwicku
Elizapolskie imię żeńskie