Hasło:

elam

HasłoOkreślenie hasła
Elamtoczył wojny z Asyrią
Elampaństwo Elamitów
Elamstarożytne państwo położone w Mezopotamii
Elamkraj na wschód od Babilonii ze stolicą w Suzie
Elamstarożytne mocarstwo bliskowschodnie
Elamjedna z gł. potęg staroż. Bliskiego Wschodu
Elamczęść obszaru starożytnego Iranu
Elamstarożytne tereny Elamitów
ELAMstarożytny kraj na wsch. od Babilonu ze stolicą w Suzie (Iran)