Hasło:

ekotyp

HasłoOkreślenie hasła
ekotyptyp ekologiczny
ekotyprasa, podgatunek
ekotyputrwalona dziedzicznie forma ekologiczna
ekotypzespół osobników w obrębie gatunku, wykazujących nieco inne dziedziczne przystosowanie do określonych warunków ekologicznych
ekotypgrupa osobników jednego gat. występujących na określonym obszarze
EKOTYPosobnik danego gatunku przystosowany do warunków określonego środowiska.