Hasło:

ekotop

HasłoOkreślenie hasła
ekotoptyp ekologiczny
ekotopnaturalne środowisko życia organizmów roślinnych i zwierzęcych
ekotopbiologiczny obszar zajmowany przez określone środowisko roślinne
ekotopprzestrzeń zajmowana przez dane środowisko roślinne
ekotopnaturalne środowisko charakteryzujące się jednorodnym zespołem czynników ekologicznych
EKOTOPprzestrzeń zajmowana przez dane środowisko roślinne.