Hasło:

dywizjon

HasłoOkreślenie hasła
dywizjon303 Arkadego Fiedlera
dywizjonw lotnictwie - jednostka taktyczna zawierająca kilka eskadr
dywizjonw artylerii - pododdział złożony z kilku baterii
dywizjonw marynarce wojennej - zespół taktyczny, który stanowi kilka okrętów jednej klasy
dywizjonpododdział broni zmotoryzowanych odpowiadający batalionowi
dywizjon"...303",zbeletryzowany reportaż Arkadego Fiedlera o polskich lotnikach walczących o Anglię
dywizjonoddział jazdy złożony z dwóch szwadronów
dywizjonoddział piechoty złożony z dwóch kompanii
DYWIZJONpododdział w artylerii (2-6 baterii) lub lotnictwie (2-3 eskadry) i marynarce wojennej (3-5 okrętów)