Hasło:

dymorfizm

HasłoOkreślenie hasła
dymorfizmdwupostaciowość
dymorfizmpłciowy - gdy samce różnią się znacznie wyglądem od samic
dymorfizmekologiczny - zróżnicowanie postaci organizmów w związku z odmiennym charakterem ich siedlisk albo w zależności od pór roku
dymorfizmwłasność niektórych płynów, iż wydają kryształy dwojakiej postaci
dymorfizmdimorfizm, bimorfizm
dymorfizmprzeciwieństwo obojnactwa