Hasło:

dia

HasłoOkreślenie hasła
Diadynastia pochodzenia berberyjskiego panująca w Songhaju od końca VII w.
Diadawna nazwa Naksos
Diawysepka koło Krety, obecnie Standia
Diawyspa znana z mitu o Ariadnie i Bakchusie
Diagrecka bogini dębu
Diaprogram do tworzenia diagramów i schematów