Hasło:

dekate

HasłoOkreślenie hasła
dekatedziesięcina z łupów wojennych skład. w świątyni greckiej
dekateopłata celna wprow. w V w.pne. w Bizancjum
dekatestaroż. dziesięcina dla właścic. pola oddawana jego przez użytk.