Hasło:

deizm

HasłoOkreślenie hasła
deizmkierunek filozoficzno-teologiczny
deizmkierunek dla którego Bóg jest stwórcą i prawodawcą świata, ale nim nie kieruje
deizmuznaje Boga za praprzyczynę bytu
deizmneguje istnienie boskiej Opatrzności, boskość Chrystusa i krytykuje instytucję Kościoła
deizmwiara w jednego Boga, oparta na podstawie rozumu, odrzucajaca objawienie (wolnomyślna filozofia religii)
deizmwyznawany przez Woltera
deizmkierunek filozoficzno-teologiczny powstały w Oświeceniu
deizmkierunek filozoficzno-teologiczny J.Tolanda