Hasło:

debata

HasłoOkreślenie hasła
debataparlamentarna dyskusja
debatasejmowa dysputa
debatanarada, posiedzenie
debatakonferencja, narada
debataomawianie sprawy
debatasejmowa dyskusja
debatarozprawa
debatanad projektem ustawy
debataroztrząsanie problemów na zebraniu
debataburzliwa w sejmie
debataobrady, dysputa, polemika
debatapanel (dyskusyjny), dyskurs, wymiana myśli lub słów
debataszermierka słowna, pojedynek na słowa, burza mózgów
debatanarada sejmowa
DEBATAdyskusja w sejmie
DEBATApubliczna dyskusja
DEBATAdyskusja na posiedzeniu sejmu (parlamentarna)