Hasło:

dalajlama

HasłoOkreślenie hasła
dalajlamakapłan w Tybecie
dalajlamazwierzchnik buddyzmu tybetańskiego (lamaizmu) i teokratyczny władca w Tybecie
dalajlamakolejne wcielenie Buddy; również głowa państwa tybetańskiego (XVII w. - 1959); jego historyczną siedzibą jest zamek Potala w Lhasie
dalajlamazwierzchnik Kościoła lamaickiego
dalajlamauważany za wcielenie bodhisattwy Awalokiteśwary
DALAJLAMAprzywódca duchowny Tybetańczyków
DALAJLAMAwładca w Tybecie
DALAJLAMAzwierzchnik kościoła lamaickiego w Tybecie
DALAJLAMAzwierzchnik buddyzmu tybetańskiego (lamaizmu)