Hasło: czasza

HasłoOkreślenie hasła
czaszaspadochronowy parasol
czaszaczęść spadochronu
czaszagórna część kielicha
czaszapuchar, kielich
czaszakażda z dwóch części, na które dzieli sferę okrąg leżący w tej sferze
czaszakalota
czaszaelement architektoniczny w kształcie wycinka kuli lub elipsoidy
czaszapodstawowa część sklepienia kopulastego
czaszawypukłość w kształcie półkuli
czaszarodzaj misy o półkolistym kształcie
czaszaodcięta część kuli
czaszawłaściwa część kielicha
czaszarośnie w spadochronie
czaszaczaszka po trepanacji
czaszagłówna część spadochronu
czaszaczęść spadochronu rozwijająca się podczas skoku
czaszaczęść spadochronu rozwijająca się przy skoku
czaszapowłoka spadochronu
czaszanaczynie w kształcie półkuli
czaszaczara, misa
czaszaarchitektura; kopuła, sklepienie, koncha, bania, kalota
CZASZAczęść (nośna) spadochronu
CZASZAgórna część pucharu
CZASZApółkula (kopuła) spadochronu