Hasło:

cyryl

HasłoOkreślenie hasła
Cyrylbrat Metodego
Cyrylstary kelner z dramatu T. Różewicza "Stara kobieta wysiaduje"
Cyrylbrat misjonarza Metodego
Cyrylw parze z Metodym
Cyrylstudent z powieści Sagan "Witaj smutku", pierwszy kochanek Cecylki, udaje miłość do Elzy Mackenbourg by sprowokować Rajmunda do zdradzenia Anny Larsen
Cyrylwłaściwie Konstantyn (ok. 827-ok. 869) - twórca najstarszego pisma staro-cerkiewno-słowiańskiego i literackiego języka słowiańskiego, na który przełożył Pismo Święte
Cyryli Metody, święci, bracia, misjonarze pochodzenia greckiego, zasłużeni w dziele wprowadzenia ziem słowiańskich w krąg kultury chrześcijańskiej
Cyrylimię męskie (greckie Kyrillos od Kyrios - pan, władca, łacińskie Cyrillus - pański, a raczej Pański, tj. należący do Boga, a więc znaczenie imienia takie samo jak Cyriak i Dominik) Zdrobnienia Cyrylek, Cyranek. Inne języki niem. Kyrill, Cyrill, ang. Cyryl, ros. Kirił. Imieniny 9,14.II. 18, 29.III. 30.VI. 7.VII. 8.VIII.
CyrylMetropolita Smoleński i Kaliningradzki Cyryl został 16. patriarchą Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej od stycznia 2009 r.
Cyrylurzędowo Cyrek
Cyrylpatron Europy
CYRYLpełnił misję z bratem Metodym
CYRYLstworzył głagolicę (najstarsze pismo słowiańskie)
CYRYLorkan, który w styczniu (2007) pustoszył Europę
CYRYLpatriarcha Moskwy i Wszechrusi (od 27.I.09) (po Aleksy II)
Cyrylpolskie imię męskie