Hasło:

cierpliwość

HasłoOkreślenie hasła
cierpliwośćwytrwałość, wytrzymałość
cierpliwośćmoże być święta, anielska
cierpliwośćnieustępliwość, niestrudzoność, konsekwencja, upór
cierpliwośćopanowanie, spokój, równowaga
cierpliwośćstoicyzm, stoickość, autokontrola
cierpliwośćsamokontrola, angielska flegma, zimna krew
cierpliwośćnerwy jak postronki, mocne (silne, stalowe, żelazne) nerwy
CIERPLIWOŚĆopanowanie, wytrwałość
CIERPLIWOŚĆanielska u kogoś opanowanego