Hasło:

ciężar

HasłoOkreślenie hasła
ciężarzbędny jest balastem
ciężarprzedmiot dużo ważący
ciężarwaga jakiegoś ciała
ciężarwaga
ciężarwaga ciała
ciężarwaga bagażu
ciężarsiła grawitacji
ciężarprzytłaczająca waga
ciężarsiła ciężkości
ciężarważkość
ciężarbalast, obciążenie, brzemię, garb
ciężarjarzmo, kamień młyński (u szyi), piąte koło u wozu
ciężarw przenośni : powinności, świadczenia, podatki, opłaty
ciężarw przenośni : należności, koszty, obowiązki, danina
CIĘŻARbrzemię
CIĘŻARustalany za pomocą wagi