Hasło:

christiania

HasłoOkreślenie hasła
ChristianiaOslo przed 200 laty
Christianiaw latach 1624-1924 nazwa Oslo, od 1877 w pisowni: Kristiania
ChristianiaOslo w latach 1624-1924
CHRISTIANIAdawna nazwa Oslo.