Hasło:

chopinistyka

HasłoOkreślenie hasła
chopinistykap, szopenistyka
chopinistykanauka gry utworów Szopena
chopinistykasposób wykonywania utworów Szopena