Hasło:

chamsa

HasłoOkreślenie hasła
chamsasardela europejska, ryba z rodziny śledziowatych
chamsaw literaturze Wschodu nazwa dzieła poetyckiego składającego się z 5 oddzielnych, większych poematów o powtarzających się tematach
chamsasardela, kuzynka śledzia, zasiedla morza strefy umiarkowanej i polarnej
chamsachamse