Hasło:

catamarca

HasłoOkreślenie hasła
Catamarcaprowincja w północno-zachodniej Argentynie, przy granicy z Chile
Catamarcamiasto w pn.-zach. Argentynie, nad rzeką Valle, stolica prowincji
CATAMARCAargentyńska prowincja