Hasło: cal

HasłoOkreślenie hasła
cal

miara długości, 25.4 mm

cal

część stopy angielskiej

cal

miara grubości desek

cal
miara grubości deski
cal
(inch) 1/36 yd
caldwunasta część stopy
calrówny 2.54 cm
calsymbol kalorii
cal1/12 stopy
calAnglosaska jedn. długości
calani na ... (w tekstach)
caljeden z dwunastu w stopie
caldłuższy od centymetra
calantyczna miara kciuka
caljednostka miary w USA, długość
calmiara długości dawniej stosowana
caljednostka miary w Rosji, długość
caljednostka długości anglosaska równa 25,4 mm
caljednostka długości używana do oznaczania grubości desek, równa 16 mm
caljednostka miary długości anglosaska równa 25,4 cm
caljednostka miary w Anglii i jej dominiach
caljednostka miary długości równa 24 mm, dawna
caljednostka miary w Indiach Brytyjskich
caljednostka miary desek i ekranów
caldawna rosyjska jednostka długości, podstawowa, równa 2.54 cm
caljedna dwunasta stopy
caldawna jednostka miary w Polsce
caljednostka miary grubości desek równa 1,6 cm
calstaropolska jednostka miary
CALangielska jednostka miary długości, równa ok. 25 mm
CALjednostka używana do oznaczania grubości desek (równa 16 mm)
CAL1/36 jarda
CALjednostka znana hydraulikom
CALjednostka do oznaczania średnic rur
CAL25,4 mm