Hasło:

bydło

HasłoOkreślenie hasła
bydłoudomowiona rogacizna
bydłohodowane zwierzęta domowe
bydłorogacizna
bydłoto nieświadome
bydłopotomkowie tura
bydłorogacizna w oborze
bydłow oborze
bydłopogardliwie; o ludziach
bydłodo XVI w. oznaczało byt, istnienie, a także dobytek, mienie
bydłorogate zwierzęta domowe
bydłossaki pochodzące od tura, hodowane jako zwierzęta domowe
bydłoobraźliwie; tłuszcza, dzicz, hołota, zgraja
bydłoobraźliwie; draństwo, łajdactwo, łobuzeria, łobuzerka
bydłoobraźliwie; gawiedź, motłoch, tałatajstwo, barachło
bydłoobraźliwie; hałastra, menelstwo, ludziska, tłum, pospólstwo
bydłozwierzęta domowe
BYDŁOrogate, np. mięsno-mleczne
BYDŁOrogate na pastwisku