Hasło:

bursa

HasłoOkreślenie hasła
bursadawniej dom studentów
bursaakademik żaków
bursainternat
bursaAndrzej (1932-1957) "poeta przeklęty", poemat "Luiza"
bursaśredniowieczny akademik
bursamiasto w zachodniej Turcji, w pobliżu wybrzeża morza Marmara
bursasztywna torebka w kolorze szat liturgicznych służąca do przechowywania korporału
bursaw średniowieczu płaska, bogato zdobiona skrzyneczka
bursaokrycie na naczynie mieszczące oleje święte używane do namaszczenia chorych
bursadawna sakiewka
bursadawniej giełda
bursamiasto w Turcji
bursamiejsce internowania
bursaworeczek, sakiewka
bursaworeczek
bursasakiewka
bursaw liturgii katolickiej: płaska torebka na korporał
bursadawniej internat
bursadawna nazwa internatu