Hasło:

buntowniczość

HasłoOkreślenie hasła
buntowniczośćzadziorność, czupurność
buntowniczośćniepokorność, hardość
buntowniczośćprzekora, przekorność, krnąbrność