Hasło:

buńczuczność

HasłoOkreślenie hasła
buńczucznośćczupurność, zawadiackie usposobienie, werwa
buńczucznośćczupurność, zawadiactwo, zawadiackość
buńczucznośćzadziorność, impertynencja, zaczepność
buńczucznośćnapastliwość, hardość, przekora
buńczucznośćnarów, krnąbrność, przekorność
buńczucznośćbuntowniczość, zadzierzystość, wojowniczość
buńczucznośćbojowość, chojractwo, junactwo
buńczucznośćniepokorność, nieposłuszeństwo
buńczucznośćniesforność, niesubordynacja
buńczucznośćniezdyscyplinowanie, oporność, agresywność